Společnost DLC management s.r.o. je technologická společnost se za měřením na implementaci vlastních softwarových řešení a dále je správcem softwarových nástrojů.

Základní námi nabízený produkt je modulární informační systém MIS, který je použitelný pro jakoukoli ORGANIZACI z podnikatelské či municipální sféry. Jádrem informačního systému je modul pro řízení Vašich Projektů/Složek/Zakázek, ať již svým denním činnostem (objektům) říkáte jakkoli. Modul umožnuje jednoduše a přehledně udržovat potřebné informace na jednom místě, a to včetně veškerých dokumentů (souborů) vztahujících se k danému objektu, řešit oprávnění na objekt, přizvat k práci na objektu další uživatele, rozdávat a přijímat úkoly a v neposlední řadě zaznamenávat potřebné upomínky do kalendáře událostí. V návaznosti na modul Smlouvy Vám pak informační systém umožnuje mít jasný přehled o Vašich smlouvách a z nich plynoucích platebních podmínkách, tedy již žádné zapomenuté fakturování či placení.

Další moduly, které můžete využít pod jednotným přihlášením jsou např. Docházkový modul, Modul Digitální úřední desky/Informačního kiosku, OCR, Anonymizace, Elektronický rozhlas atd. Výhodou systému je, že umožňuje neomezený a přímý přístup odkudkoli.

Hlavní předností našich implementovaných řešení je využití licencí vlastních softwarových nástrojů, či licencí softwarových nástrojů prověřených partnerů a tím pádem je zaručena jednoznačná kompatibilita jednotlivých modulů a systémů při implementaci těchto řešení klientovi.

Pro společnosti CTS corp., s.r.o. a QISO - MIRAIS, s.r.o. spravujeme elektronický nástroj GDPR.
Předností elektronického nástroje Správce dokumentů je rychlost a bezchybnost tvorby požadovaných dokumentů a dále komplexnost a jednoduchost jeho ovládání.
Náš softwarový nástroj Profil zadavatele je plně certifikován, a tudíž umožňuje využit elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronických aukcí.

Všem, kdo osloví společnost DLC management, nabízíme kompletní správu a poradenství při využívání našich systémů a softwarových nástrojů.


Zadávací řízení, pro které můžete využít Správce dokumentů

Dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele