Společnost DLC management s.r.o. je technologická společnost se za měřením na implementaci softwarových řešení pro Veřejnou správu a dále je správcem softwarových nástrojů pro zadavatele veřejných zakázek. Správce dokumentů je elektronický nástroj, sloužící k tvorbě dokumentů potřebných při realizaci zadávání zakázek a to jak dle Zákona, tak mimo Zákon. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle Zákona o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Výhodou systémů je, že umožňují neomezený a přímý přístup odkudkoli. Hlavní předností našich implementovaných řešení je využití licencí vlastních softwarových nástrojů, či licencí softwarových nástrojů prověřených partnerů a tím pádem je zaručena jednoznačná kompatibilita jednotlivých modulů a systémů při implementaci těchto řešení klientovi.

Hlavní předností našeho správce dokumentů je rychlost a bezchybnost tvorby požadovaných dokumentů a dále komplexnost a jednoduchost jeho ovládání.

Hlavní předností našeho profilu zadavatele je jeho plná certifikace, a tudíž možnost využití profilu pro elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronických aukcí.
Všem, kdo osloví společnost DLC management, nabízíme kompletní správu a poradenství při využívání našich softwarových nástrojů.

Zadávací řízení, pro které můžete využít Správce dokumentů

Dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele