Představujeme Vám společnost Dvořák & Lad Companies a.s. s ochrannou známkou DLC Group. Tato akciová společnost vlastní nebo prostřednictvím svých akcionářů přímo ovládá společnosti CTS corp., s.r.o., BlueFort s.r.o. a DLC management s.r.o.

Skupina DLC Group se zabývá financováním projektů z veřejných zdrojů, poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a informačních technologií. Pro své klienty skupina spravuje vlastní profil zadavatele, systém tvorby dokumentů k veřejným zakázkám a další technologická řešení připravovaná dle individuálních požadavků. Zákazníky jsou subjekty z oblasti veřejné správy, soukromého sektoru (podnikatelé) a neziskových organizací.