cts
bf
dlc z

Mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek:


a) Poptávkové řízení
b) Veřejná zakázka malého rozsahu


Dle režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek:

a) Zjednodušené podlimitní řízení
b) Otevřené řízení