cts
bf
dlc z

Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě do 500 000,- Kč bez DPH
Žádná informace ani dokument

Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě 500 000,- Kč bez DPH a více
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1/a ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny (§ 219/3 ZZVZ)

Druhy zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách:

(a) Zjednodušené podlimitní řízení
Výzva k podání nabídek (§ 53/1 ZZVZ)
Zadávací dokumentace (§ 53/3 ZZVZ)
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele (ne vždy) (§ 53/5 ZZVZ)
Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení (ne vždy) (§ 53/8 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(b) Otevřené řízení
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (ne vždy) (§ 98 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(c) Užší řízení
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (ne vždy) (§ 98 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(d) Jednací řízení s uveřejněním
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (ne vždy) (§ 98 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(e) Jednací řízení bez uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(f) Řízení se soutěžním dialogem
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (ne vždy) (§ 98 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(g) Řízení o inovačním partnerství
Zadávací dokumentace (§ 96/1 ZZVZ)
Vysvětlení zadávací dokumentace (ne vždy) (§ 98 ZZVZ)
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(h) Koncesní řízení
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)

(i) Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
Písemná zpráva zadavatele (§ 217/2 ZZVZ)
Smlouva vč. změn a dodatků (§ 219/1 ZZVZ)
Rámcová dohoda (ne vždy) (§219/2 ZZVZ)
Výše skutečně uhrazené ceny, popř. cena za plnění v předchozím kalendářním roce (§ 219/3 ZZVZ)


ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

Soutěž o návrh
Soutěžní podmínky (§ 144/2 ZZVZ)
Vysvětlení soutěžních podmínek (§144/2 ZZVZ)